Oriflame katalog 13

Katalog Oriflame 13

Oriflame katalog platný od 7.9.2021 do 27.9.2021

Katalog si přiblížíte pomocí tlačítek „Ctrl“ a „+“ (plus).
Pak si jej oddálíte pomocí tlačítek „Ctrl“ a „-“ (minus).
Tlačítko „Ctrl“ držíte stisknuté a k tomu přidáváte „+“ a „-“ dle potřeby.

Online katalog Oriflame

in-oriflame.cz